Temps i espai de l'obra.

L’argument o trama de la historia es si mes no curiós, per que la novel·la comença ja en una situació extrema, on tot esta desolat, fosc, amb neu pluja i cendra per tot arreu, un mon on tot es gris tan el cel com el terra, i que en cap moment de l’historia s’explica la raó per trobar-se en aquest context, els personatges principals un pare i el seu fill, es troben des de el principi en un mon derruït i sense vida aparent, malgrat que no estan sols de fet hi ha mes gen que malviu en aquell mon, i que com ells sobreviuen com poden en un estil de vida no desitjat per cap d’ells. Per desgracia per a ells algun d’aquests personatges viuen gracies al canibalisme, raó per la qual s’amaguen de tothom.

Com ja em deixat entreveuré l’espai on es situa la novel·la, es podria dir que es un mom sense mon, un espai en el que no si viu si sobreviu. Les condicions de l’espai son mes que infrahumanes i el que menys adequades per la correcta formació d’un nen. El temps en que ocorre la historia no esta en cap moment definit al igual que l’època, de manera que facilita imaginar-se o situar al lector en el context del llibre, es el propi lector el que mentre llegeix a de anar contabilitzant els dies passats l’un darrera l’altre, però passen aproximadament uns 80 o 90 deies. De igual forma no es fàcil situar el lloc on passen els fets, malgrat que parant atenció semblaria que ens mouríem per Europa, ja que el pare pot entrar en un vaixell encallat a la costa on tots els papers i llibres que i trobava eren escrits en Espanyol.