Es una novel·la sobre una espècie de catástrofe mundial i els protagonistes són un home i el seu fill que van per una carretera dirigits cap al sud. Van al sud perquè on són hi fa molt fred i pensen que al sud hi farà més calor. A mesura que van caminant, el pare li va enseñant al seu fill llocs on ell havia viscut anteriorment. Tot está desert, fa fred, tot está convertit en cendra, el cel és gris... Mengen lo poc que troben, i s'abriguen amb mantes que van trobant pels pobles del camí. Tampoc troben gaire cosa ja que está gairebé tot convertit en cendra o ja s'ho ha enportat algú que ha passat per allá abans que ells, possiblement caníbals. Per aquest motiu el pare porta una pistòla. Afamats i morts de fred es dirigeixen al seu destí empeñant un carro que conté lo poc que tenen. La mare del nen es va suicidar perquè no podia més fa anys poc després de néixer el nen i encara que el pare intenta convèncela ella li diu que no i que cuidi bé del nen, que hi confía.Durant el viatge es troben més d'un individu. Entre ells uns caníbals i el pare en mata un perquè els descobreixen i el caníbal li posa un ganibet al coll al nen. També troben un negre que els hi roban el carro però el busquen i recuperen el carro a part de treura-li tot el que té incluint la roba però com que el nen és molt bò convenç el seu pare per què per lo menys li torni la roba i li deixi una mica de menjar. També troben un bunquer on s'hi queden tres dies i agafen totes les probisions que els hi quep al carro incluint moltes coca-colas. Com que el pare está molt malalt ja que durant tot el llibre de tant en quant toseix i escupeix sang (encara que no sabem exactament el que li pasa), finalment mort i el nen s'en va amb uns desconeguts que coneixen anteriorment.